สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ดูวิธีการค้นหา คลิก
วิธีการค้นหาสถานที่
1. กรุณาเลือกหรือพิมพ์ สถานที่ท่านต้องการ ที่ช่อง ประเทศ หรือ จังหวัด / เมือง หรือ อำเภอ / เขต
2. เมื่อเจอคำค้นหา ให้คลิกแทบสีฟ้า จะปรากฏข้อมูลของท่าน
(ภาพตัวอย่าง ทดลองค้นหาคำว่า “นนทบุรี”)
3. ข้อมูลสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์จะปรากฎในตาราง หากไม่ปรากฎข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
4. หากต้องการค้นหาใหม่ กรุณากด ค้นหาอีกครั้ง
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 17 ตุลาคม 2560
ลำดับ รูปแบบ สถานที่ตั้งซุ้ม อำเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ
1 พระเมรุมาศจำลอง พระราชวังโบราณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา ไทย
2 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดสะตือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ไทย
3 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดหน้าโคก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ไทย
4 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดพิกุลโสคันธ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา ไทย
5 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา ไทย
6 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดโตนดเตี้ย อุทัย พระนครศรีอยุธยา ไทย
7 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดกระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา ไทย
8 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ไทย
9 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดเขียนลาย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา ไทย
10 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดบางซ้ายใน บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา ไทย
11 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง ลานข้างสำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา ไทย
12 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง ศูนย์ราชการอำเภอบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ไทย
13 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดสามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา ไทย
14 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดศิวาราม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ไทย
15 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดปรีดาราม นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ไทย
16 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ไทย
กำหนดการและการแต่งกาย คลิก
ขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ คลิก
Top