สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ดูวิธีการค้นหา คลิก
วิธีการค้นหาสถานที่
1. กรุณาเลือกหรือพิมพ์ สถานที่ท่านต้องการ ที่ช่อง ประเทศ หรือ จังหวัด / เมือง หรือ อำเภอ / เขต
2. เมื่อเจอคำค้นหา ให้คลิกแทบสีฟ้า จะปรากฏข้อมูลของท่าน
(ภาพตัวอย่าง ทดลองค้นหาคำว่า “นนทบุรี”)
3. ข้อมูลสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์จะปรากฎในตาราง หากไม่ปรากฎข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
4. หากต้องการค้นหาใหม่ กรุณากด ค้นหาอีกครั้ง
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 20 ตุลาคม 2560

พบข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ

ลำดับ รูปแบบ สถานที่ตั้งซุ้ม อำเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ แผนที่
1 พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากองทัพอากาศ(ธูปเตมีย์) ลำลูกกา ปทุมธานี ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
2 พระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อำเภอเมือง ปทุมธานี ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
3 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง หอจดหมายเหตุแห่งชาติ คลองหลวง ปทุมธานี ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
4 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดมูลจินดาราม ธัญบุรี ปทุมธานี ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
5 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดบัวแก้วเกษร ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
6 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ลำลูกกา ปทุมธานี ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
7 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดโบสถ์ สามโคก ปทุมธานี ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
8 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดบึงบาประภาสะวัต หนองเสือ ปทุมธานี ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
กำหนดการและการแต่งกาย คลิก
ขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ คลิก
Top