สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ดูวิธีการค้นหา คลิก
วิธีการค้นหาสถานที่
1. กรุณาเลือกหรือพิมพ์ สถานที่ท่านต้องการ ที่ช่อง ประเทศ หรือ จังหวัด / เมือง หรือ อำเภอ / เขต
2. เมื่อเจอคำค้นหา ให้คลิกแทบสีฟ้า จะปรากฏข้อมูลของท่าน
(ภาพตัวอย่าง ทดลองค้นหาคำว่า “นนทบุรี”)
3. ข้อมูลสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์จะปรากฎในตาราง หากไม่ปรากฎข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
4. หากต้องการค้นหาใหม่ กรุณากด ค้นหาอีกครั้ง
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 17 ตุลาคม 2560
ลำดับ รูปแบบ สถานที่ตั้งซุ้ม อำเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ
1 พระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง นครพนม ไทย
2 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดป่าโพธิ์ศรี ท่าอุเทน นครพนม ไทย
3 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ธาตุพนม นครพนม ไทย
4 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดธาตุศรีคุณ นาแก นครพนม ไทย
5 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดศรีบุญเรือง นาทม นครพนม ไทย
6 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดธาตุประสิทธิ์ นาหว้า นครพนม ไทย
7 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดชัยมงคล บ้านแพง นครพนม ไทย
8 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดคณิศรธรรมิการาม ปลาปาก นครพนม ไทย
9 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดป่าประชาสามัคคี โพนสวรรค์ นครพนม ไทย
10 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดพระธาตุเรณู เรณูนคร นครพนม ไทย
11 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดป่ากิตติพุทธาราม วังยาง นครพนม ไทย
12 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดศรีสมบูรณ์ ศรีสงคราม นครพนม ไทย
กำหนดการและการแต่งกาย คลิก
ขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ คลิก
Top